Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny dla newslettera 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) informuję, iż:
  • Administratorem Twoich danych jest Klaudia Jaroszewska (kontakt: blog@kocipunktwidzenia.pl).
  • Twoje dane osobowe podawane w formularzu newsletter będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, czyli, m.in. informacji na temat wpisów blogowych, produktów, ciekawych ofert itp. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: marketingu własnych produktów lub usług oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody i wypisania się z newslettera lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wypisać się możesz w każdej chwlili poprzez kliknięcie linku z możliwością wypisu („wypisuję się”). Po wypisaniu się przez Ciebie z newslettera informacje o Twojej subskrypcji mogą być przechowywane jeszcze przez okres 12 miesięcy (1 roku) w celu konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.
  • Dane osobowe mogę udostępniać następującym odbiorcom: serwisom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi mailingu (newslettera), reklamodawcom np. Facebookowi.
  • W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców usług (Facebook, Mailerlite itp.) Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (np. USA, Litwa). Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield, lub które gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych.
  • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymywania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co jednak wówczas pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że konieczne w celu wysłania do Ciebie newslettera. Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości wysłania do Ciebie newslettera. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w celu profilowania w rozumieniu RODO.

Brak komentarzy

Publikowanie komentarza

Dziękuję za każdy komentarz. Wszystkie Twoje słowa motywują mnie do dalszego działania. Jeśli blog Ci się spodobał, koniecznie zaobserwuj i bądź na bieżąco!

Copyright © Szablon wykonany przez Blonparia